Firmaaftaler


Klinik La Mano tilbyder sundhedsordninger til Danske virksomheder, herunder massage, holdtræning, skadesforebyggende træning og sundhedsevents.

Det er i dag almindelig kendt, at sundhedsordninger på virksomheder er med til at nedsætte sygefraværet, forbedre arbejdsmiljøet, skaber større tilfredshed og øger produktiviteten. - Lavt sygefravær er god forretning!

Alle vores sundhedsordninger etableres på virksomheden.


Vi tilbyder:

  • Firmamassage
  • Skadesforebyggende træning kombineret med massage
  • Holdtræning, herunder pilates / stram op og dansefitness
  • Sundhedsevent – evt. som en kickstart
  • Foredrag


Ring og hør mere på telefon 36 48 30 00 eller skriv en mail på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Gevinster ved sundhedsfremme


Sunde medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, er ofte mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet og er mindre syge. Det kan indvirke positivt på virksomhedens regnskab.

Sundhedsfremmende tiltag kan fx virke forebyggende i forhold til arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og stress, og der kan være gevinster for samarbejdet i og mellem afdelinger på arbejdspladsen.

Der er eksempler på, at den tid, som medarbejderne bruger på fx motion i arbejdstiden, kan tjenes ind i form af øget produktivitet og bedre kvalitet.

Sundhedsfremmeaktiviteter har som regel en positiv effekt på sygefraværet, fordi fraværet kan forebygges og afkortes. Det kan medføre en besparelse for virksomheden.

Samtidig kan indsatserne føre til mere energi og overskud på arbejdet og i fritiden samt til større tilfredshed hos medarbejderne, som i mindre grad tænker på at skifte job.

Undersøgelser underbygger, at de penge, som virksomheden bruger til sundhedsfremme,

er en investering, der kan tjenes ind med en økonomisk gevinst.


Ifølge Sundhedsstyrelsen kan en virksomhed typisk spare mellem 1,5-12 kr. for hver krone, der investeres i sundhedsfremmende tiltag. Tilbagebetalingstiden på investeringen vil ofte variere mellem 1 og 2 år.


Virksomhedens image i forhold til kunder og i lokalområdet kan ofte også forbedres som følge af sundhedsfremmeaktiviteter.

For den enkelte medarbejder kan gevinsterne være bedre helbred og større arbejdsglæde.

Samfundet kan få besparelser i form af færre udgifter til sundhedsvæsen og til sociale ydelser.Gode tips

Som virksomhed kan du trække omkostningerne til behandlingerne fra på lige fod med andre driftsomkostninger og medarbejderne bliver ikke beskattet heraf. Læs mere på skat.dk. Derudover kan din virksomhed søge om fondsmidler i forebyggelsesfonden. Læs mere om forebyggelsesfonden og hvordan du søger her - http://www.forebyggelsesfonden.dk/

Følgende kan tages i betragtning:

1. Der er inden for skattelovgivningen mulighed for at virksomheden afholder hele udgiften uden at medarbejderen skal beskattes af ydelsen.
= Virksomheden vælger at stå 100 % for ydelsen som en personalegode og investering i medarbejdernes trivsel og sundhed.

2. Alternativt kan der mellem virksomheden og medarbejderne aftales et fast månedligt beløb (uanset antal behandlinger) hvorefter trækket kan ske før skat idet denne løsning medføre at virksomheden bære den økonomiske risiko ved ordningen. Alle medarbejdere skal tilbydes ordningen på lige vilkår.
= Bruttolønsordning

3. Hvis virksomheden vælger at trække medarbejderen i løn for det præcise antal månedlige behandlinger (som kan variere fra måned til måned) skal trækket ske i nettolønnen (efter skat). Medarbejderen kan også afregne direkte med Klinik La Mano, enten med månedlig faktura eller fra gang til gang.
= Brugerbetaling. Man kan også vælge at have burgerbetaling (medarbejderen betaler selv en lille del af beløbet og virksomheden betaler resten).  Eksempelvis betaler virksomheden kr. 100 pr. behandling og medarbejderen betaler kr. 100.