Hvorfor massage?


Massage virker generelt aktiverende på blodkredsløbet. Huden bliver varm af massage, fordi der sker en åbning af kapillærerne i hud og muskler. Massage giver altså bedre gennemblødning i vævet og dermed også bedre udrensning af affaldsstoffer. Dette er forklaringen på, at massage fremmer restitutionen efter træning og forebygger træningsømhed.

Massage virker generelt afslappende og udspændende på muskulaturen og egner sig derfor godt til behandling af smerter, spændinger (myoser), hævelser (ødemer) og skader i muskler og øvrige bløddele.

Massage kan fjerne de smerter som er relateret til muskel- og bindevæv. Skader i bevægeapparatet vil altid give spændinger og smerter i den omkringliggende muskulatur. Hvis skaden befinder sig i det passive væv som led og knogler, vil der komme muskelspændinger som en reaktion på skade i det passive væv.Hvorfor er massage så effektiv en behandlingsform?


Pumpeeffekt

Vene- og lymfekredsløbet fra hud og muskler øges og affaldsstoffer føres mere effektivt væk.

Kredsløbsstimulation

Blodcirkulationen i vævet øges og vævsvæsken cirkuleres bedre rundt. På denne måde slipper vævet af med affaldsstoffer og får friske forsyninger af ilt og næringsstoffer.

Udspænding

Ved almindelige strækøvelser udspændes der kun i musklens længderetning. Ved massage udspændes vævet i alle retninger og specielt der, hvor der er mest brug for det, nemlig i de dele af musklen, hvor de største spændinger er. Disse områder favoriseres og gennemarbejdes normalt grundigt.

Smidiggørelse

Eventuelt arvæv og sammenvoksninger fra tidligere skader i muskler, sener og ledbånd smidiggøres af massage, og funktionen normaliseres.

Smertelindring

Opnås dels ved at massagen reducerer spændinger og ødem (væskeansamlinger) samt fjerner affaldsstoffer, og dels ved en påvirkning af centralnervesystemet. Massage berøringen ”overdøver” simpelthen smertesignalet ved hjælp af en hæmmende synapse i rygmarven.

Generel afslapning

Opnås især, når der gennem massage skabes smertelindring, eller når store dele af kroppen behandles, som giver en generel afslappende effekt på både krop og psyke som helhed. Generel afslapning er et værn mod stress, fordøjelses- og søvnproblemer.

Opsummering af massagens virkning

Massage øger gennemstrømningen i din krop, den blødgør
muskler, fjerner spændinger og giver dig større velvære og ny energi.
Massagen stimulerer nervesystemet positivt og nedsætter stressniveauet.


Massage giver

  • Bedre kredsløb og fordøjelse
  • Øget blodgennemstrømning i muskler og væv
  • Balance i nervesystemet
  • Større bevægelighed i led
  • Større velvære og livskvalitet


Massage nedsætter

  • Kroniske smerter (fx spændingshovedpine og lændesmerter)
  • Ryg- og nakke-problemer
  • Stress
  • Uro i kroppen